Kochajcie się wzajemnie, jak Ja was ukochałem

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Kochajcie się wzajemnie, jak Ja was ukochałem”, wygłoszonego przez Korneliusza Kaletę w niedzielę, dnia 26.11.2023.