Służby

Służba w kościele to wielka sprawa! To przede wszystkim przywilej, ale również możliwość praktycznego wyrażenia tego, czym jest Boża miłość. Służymy, ponieważ wiemy, że On, Jezus, pierwszy stał się sługą i dał nam najlepszy przykład służby. Zgadzamy się ze słowami apostoła Jana, który słusznie napisał: „Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył” (1 Jana 4:19).

Zatem służymy, a nawet więcej, kochamy, bo On pierwszy nas pokochał. Służymy, z miłości do Boga i wyrażamy to poprzez miłość do ludzi. Napędza nas to, że chcemy być jak Jezus, który z pokorą był nie tylko gotowy umyć nogi swoim uczniom, ale także za nich umrzeć.

Uwielbienie - Kościół Elim w Cieszynie

Uwielbienie

Wierzymy, że uwielbienie to szczególny czas w życiu kościoła, kiedy poprzez muzykę mamy możliwość, w tym samym miejscu i czasie, ogłaszać i wyśpiewywać Prawdę, która zmieniła nasze życie. Jest to wyjątkowy czas ze względu na to, że możemy odczuwać i przeżywać Bożą obecność. Chcemy, aby służba uwielbienia rozwijała się w każdym aspekcie: technicznym, jak i muzycznym, tak aby coraz lepiej służyć Bogu i ludziom.

Lider: Tomek Wrzecionko
SKONTAKTUJ SIĘ
Młodzież - Kościół Elim w Cieszynie

Młodzież

Spotkania grupy młodzieżowej odbywają się w każdą sobotę o godzinie 17.00. Zapraszamy wszystkie osoby powyżej 14 roku życia do uczestnictwa. Naszym celem jest wspólne poznawanie Słowa Bożego i doświadczanie Bożej obecności dzięki Duchowi Świętemu. Wiedząc, że Bożym pragnieniem jest budowanie Kościoła, nie zapominamy o relacjach, które budujemy poprzez wyjazdy oraz wiele różnych aktywności.

Lider: Łukasz Raszka
SKONTAKTUJ SIĘ
Szkółki Niedzielne - Kościół Elim w Cieszynie

Szkółki niedzielne

Pragniemy, aby dzieci widziały nasze życie z Jezusem – to, że nie tylko o Nim opowiadamy, ale przede wszystkim, że On w nas mieszka. Chcemy, aby zrozumiały, że życie z Bogiem może być fajne i pełne przygód. W czasach, gdy Boży wróg atakuje dzieci z każdej strony, musimy je objąć szczególną troską i modlitwą, przygotowując do wejścia w dorosłe życie. Szkółki niedzielne to bardzo ważny czas budowania wzajemnych relacji, co ma istotny wpływ na dalsze życie z Bogiem.
Zapraszamy wszystkie dzieci od 3 do 14 lat.

Lider: Leszek Szlaur
SKONTAKTUJ SIĘ
Kawiarenka - Kościół Elim w Cieszynie

Kawiarenka

Kawiarenka zborowa to miejsce, gdzie przede wszystkim chcemy z całego serca służyć Bogu. Nasza służba oparta jest na budowaniu relacji. Co niedzielę przygotowujemy pyszne ciasta i desery, by umilić wspólny czas przy kawie czy herbacie. Kawiarenka czynna jest zaraz po nabożeństwie. Przyjdź i zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy.

Lider: Kasia Macura
SKONTAKTUJ SIĘ
Spotkania dla kobiet 25+ - Kościół Elim w Cieszynie

Spotkania dla kobiet 25+

Pragniemy wspierać nowo przybyłe do naszej społeczności młode kobiety, integrując je z tymi, które należą do niej od lat. Chcemy, aby czuły się zaopiekowane i stały się częścią naszego zboru. Marzymy o tym, by potrafiły otwierać się przed nami i w pełnym zaufaniu mówiły o swoich potrzebach, zarówno duchowych, jak i fizycznych. Wierzymy, że nasze wspólne uwielbienie, modlitwa oraz słuchanie świadectw są kluczowym krokiem w dalszym rozwoju kościoła.

Lider: Malwina Szlaur
SKONTAKTUJ SIĘ
Spotkania dla kobiet 45+ - Kościół Elim w Cieszynie

Spotkania dla kobiet 45+

Spotkania kobiet w naszym zborze mają bardzo długą tradycję, ale nie to jest najważniejsze. Chodzi nam głównie o to, by kobiety uczyły się żyć z Bogiem, chodziły w Jego światłości i mocy, modliły się z wiarą w trudnych i smutnych chwilach, ale też rozwijały w sobie postawę wdzięczności, empatii oraz właściwego zrozumienia tego, czego Bóg od nich oczekuje. Nasze spotkania są otwarte – jest to czas zadawania pytań, studiowania Biblii, rzucania tematów do
przemyśleń i dyskusji, czas wykładów i spotkań z różnymi ludźmi.

Lider: Miriam Matyja
SKONTAKTUJ SIĘ
Spotkania dla mężczyzn - Kościół Elim w Cieszynie

Spotkania dla mężczyzn

Spotkania dla mężczyzn są ważnym krokiem do zbliżania się do Jezusa Chrystusa. Kolejnym krokiem w poprawie relacji małżeńskich, poprawy relacji z dziećmi jak również ogólnej poprawy jakości życia. Leży mi na sercu aby mężczyźni w naszej społeczności mieli również swoje miejsce, w którym będziemy mogli zmieniać rzeczywistość, naprawiać to co konieczne do naprawienia, odkrywać i rozwijać talenty jakie mamy w sobie. Na naszych spotkaniach mamy czas modlitwy, uwielbienia naszego Boga dzielimy się doświadczeniem, świadectwami z których mam przekonanie możemy czerpać wiele dla siebie tylko jest jeden warunek-trzeba tam być. Zapraszam!

Lider: Norbert Łuczak
SKONTAKTUJ SIĘ
Royal Rangers - Kościół Elim w Cieszynie

Royal Rangers

Służąc w ramach Royal Rangers, należymy do międzynarodowej organizacji działającej wśród dzieci. Lokalnie pracujemy z dziećmi z różnych społeczności. Swoim przykładem pragniemy przekazywać im Boże wartości, a przede wszystkim mówić im o miłości Boga. Wykorzystując skauting chcemy stwarzać przestrzeń,
w której znajdują przyjaciół, ale także miejsce do ich duchowego wzrostu. Zapraszamy na zbiórki. Przyjdź. Zobacz. Zostań!

Lider: Wiesław Pipień
SKONTAKTUJ SIĘ