O nas

Jesteśmy lokalną wspólnotą ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. Razem tworzymy jeden ze zborów Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Poprzez żywą relację z Bogiem oraz rozwijanie więzi z innymi chrześcijanami doświadczamy pozytywnych zmian w życiu. Dlatego spotykamy się na nabożeństwach oraz w małych grupach domowych. Nauczamy Bożego Słowa, rozmawiamy z Bogiem – modlimy się, troszczymy się jedni o drugich, uczestniczymy w komunii.

Tworzymy wielopokoleniową rodzinę – dzieci, nastolatki, osoby w średnim wieku, jak również seniorzy znajdują w niej swoje miejsce oraz odpowiedni dla siebie sposób komunikacji i ekspresji. Doświadczając wspaniałości Bożego życia, wielbimy Boga i dzielimy się z innymi Dobrą Nowiną o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa. Odwiedzamy zakłady karne, służymy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, niesiemy uwalniającą nadzieję będącym w nałogach, pomagamy potrzebującym.

Nasz zespół

Janusz Cieplik, pastor - Kościół Elim w Cieszynie

Janusz Cieplik

Pastor

Urodził się i mieszka w Cieszynie. Absolwent Seminarium Teologicznego w Ustroniu. Od młodości zaangażowany jest w życie i służbę zboru „Elim”. W 1983 roku powołany został do pełnienia funkcji pastora pomocniczego. U boku prezbitera Mariana Suskiego uczestniczył w dynamicznym, duchowym i liczebnym rozwoju wspólnoty wiernych oraz budowie budynku kościelnego przy ul. Bóżniczej. W 1996 roku zbór powierzył mu służbę pastora. Jest szczęśliwym mężem Ewy, ojcem Szymona (męża Marzeny) i Pauliny (żony Marcina) oraz dziadkiem dwóch wnuczek.

Rada starszych

Błażej Milczarczyk - Kościół Elim w Cieszynie

Błażej Milczarczyk

Pastor pomocniczy, Pracownik zboru, Młodzi dorośli
   

Jacek Ziółkowski - Kościół Elim w Cieszynie

Jacek Ziółkowski

Starszy zboru, Gospodarz zboru, Służba w więzieniu

Marek Kominek - Kościół Elim w Cieszynie

Marek Kominek

Starszy zboru

Korneliusz Kaleta - Kościół Elim w Cieszynie

Korneliusz Kaleta

Starszy zboru, Modlitwa

Marek Czajkowski - Kościół Elim w Cieszynie

Marek Czajkowski

Starszy zboru
   

Łukasz Raszka - Kościół Elim w Cieszynie

Łukasz Raszka

Starszy zboru, Młodzież
   

Leszek Szlaur - Kościół Elim w Cieszynie

Leszek Szlaur

Starszy zboru, Szkółka niedzielna
   

Nasi liderzy

twrzecionko scaled

Tomasz Wrzecionko

Służba uwielbienia
   

Aleksandra Wiśniewska

Spotkania dla kobiet 25+
   

IMG 6639 2 new

Wiesław Pipień

Royal Rangers
   

kasiamac

Kasia Macura

Kawiarenka
   

Miriam Matyja - Kościół Elim w Cieszynie

Miriam Matyja

Spotkania dla Kobiet 45+

norbert

Norbert Łuczak

Spotkania dla mężczyzn
   

W co wierzymy?

arrow button4

Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia.

arrow button4

Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

arrow button4

Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.

arrow button4

Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.

arrow button4

Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

arrow button4

Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.

arrow button4

Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

arrow button4

Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Historia

Historia powstania zboru „Elim” sięga 1910 roku, kiedy to na Śląsku Cieszyńskim miało miejsce duchowe przebudzenie. Utworzono wtedy, dzięki aprobacie władz austriackich, Związek Stanowczych Chrześcijan. Była to pierwsza społeczność zielonoświątkowa w Polsce.

Jednym z pierwszych liderów społeczności był Karol Śniegoń, który został pastorem zboru Zielonoświątkowego w Cieszynie. Na co dzień pracował w zakładzie szewskim, by mieć środki na utrzymanie żony oraz trojga dzieci. Praca nie przeszkadzała mu w służbie. Dodatkowo, oprócz nauczania Słowa Bożego, redagował pismo „Głos Prawdy”. Wraz z małżonką wiernie służyli do końca swojego życia. Ruta i Jan Wojnarowie, opisując jego życie, podsumowali je słowami: „Karol Śniegoń był mężem modlitwy i jednej księgi – Pisma Świętego. Takim też pozostał w pamięci tych, którzy z nim przez wiele lat współpracowali”.

W początkowych latach nie było kaplicy, a spotkania odbywały się po domach. W 1948 roku rodzina Kupków posiadająca nieruchomość na ul. Przepilińskiego odstąpiła swój budynek gospodarczy na rzecz kościoła. Dzięki ofiarności zborowników przystosowano go na potrzeby zboru. Nową kaplicę otwarto 19 czerwca 1948 roku. W latach pięćdziesiątych naszą wspólnotę (podobnie jak inne na terenie Polski) spotykały różnego rodzaju trudności ze strony władz, które więziły przywódców. Prześladowania jednak nie zniszczyły kościoła, ale przyczyniły się do jego rozwoju.

Po śmierci prezbitera Karola Śniegonia w 1972 roku, na pastora został powołany prezbiter Marian Suski. W związku z tym, że dotychczasowa kaplica była zbyt mała i nie posiadała pomieszczeń na spotkania dla dzieci oraz zaplecza socjalnego, wystąpiono do władz o pozwolenie na jej rozbudowę. W niedługim czasie, bo już w czerwcu 1974 roku, nasza społeczność mogła się cieszyć większą kaplicą. Rozbudowano przednią i tylną jej część, podniesiono strop, dobudowano nową kondygnację. Wraz z powiększaniem kaplicy, przybywało wiernych.

Zbór rozwijał się dynamicznie również w latach osiemdziesiątych, tak że w czasie nabożeństw brakowało miejsc. Władze miejskie zaproponowały nam wtedy zniszczony obiekt przy ulicy Bóżniczej. Budynek wymagał rozbiórki, którą szybko zrealizowano, po czym w 1985 roku rozpoczęto budowę nowej kaplicy. Otwarcie pierwszej jej części nastąpiło 9 maja 1987 roku. Dzięki Bogu nie zabrakło pieniędzy, gdyż zborownicy byli bardzo ofiarni i mogliśmy kontynuować budowę aż do dnia 25 czerwca 1989 roku, kiedy odbyło się otwarcie głównej sali nabożeństw wraz z zapleczem.

Wraz z wnoszeniem kolejnych murów, dbano jednak również o rozwój duchowy kościoła. W tym czasie prężnie działała służba ewangelizacyjna, która dzięki Bożej łasce przynosiła wspaniały owoc w postaci zbawionych dusz. Bóg nie tylko pomagał nam budować kaplicę, ale też dokonał dzieła budowy żywego Kościoła Jezusa Chrystusa w Cieszynie. W 1996 roku dotychczasowy pastor pomocniczy Janusz Cieplik został powołany na pastora zboru.

Dowiedz się więcej: