Czy Bóg może przebaczyć dzisiaj każdy twój grzech?

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Czy Bóg może przebaczyć dzisiaj każdy twój grzech?”, wygłoszonego przez pastora Janusza Cieplika w niedzielę, dnia 01.05.2022.