Znam uczynki twoje, nie jesteś ani zimny, ani gorący...

22-grudzień-2022

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Znam uczynki twoje, nie jesteś ani zimny, ani gorący…”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w czwartek, dnia 22.12.2022.