Z czego my jesteśmy znani?

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Z czego my jesteśmy znani?”, wygłoszonego przez Kacpra Fąfrowicza w czwartek, dnia 30.03.2023.