Wyszedł siewca aby siać

3-listopad-2022
Marek Kominek - Kościół Elim w Cieszynie

Mówca: Marek Kominek

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Wyszedł siewca aby siać”, wygłoszonego przez Marka Kominka w czwartek, dnia 03.11.2022.