Wy jesteście solą ziemi i światłością świata

Zapraszamy do wysłuchania budującego kazania pt. „Wy jesteście solą ziemi i światłością świata”, wygłoszonego przez Korneliusza Kaletę w niedzielę, dnia 30.08.2020.