Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Wkładanie rąk”, wygłoszonego przez pastora Marka Tomczyńskiego w czwartek, dnia 08.09.2022.