Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Trudności dźwignią do rozwoju”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 24.05.2020.