Sobota zborowa – Skąd czerpać siły w trudnym czasie?

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego wykładu pt. „Skąd czerpać siły w trudnym czasie?”, wygłoszonego przez Lidię Czyż, podczas Soboty Zborowej w dniu 20.11.2021.