Nie lękaj się

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Nie lękaj się”, wygłoszonego przez Dariusza Jackowskiego w czwartek, dnia 17.03.2022.