Modlitwa Pańska

8-marzec-2018

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Modlitwa Pańska”, wygłoszonego przez pastora Marka Tomczyńskiego w czwartek, dnia 08.03.2018.