Miłość do bliźniego jest sprawdzianem tego, czy tak naprawdę kochasz Boga

30-lipiec-2020

Zapraszamy do wysłuchania budującego kazania pt. „Miłość do bliźniego jest sprawdzianem tego, czy tak naprawdę kochasz Boga”, wygłoszonego przez Przemysława Śliwkę w czwartek, dnia 30.07.2020.