List do Zboru w Laodycei

6-sierpień-2020

Zapraszamy do wysłuchania interesującego kazania pt. „List do Zboru w Laodycei”, wygłoszonego przez Adama Chowickiego w czwartek, dnia 06.08.2020.