Kochanie Boga poprzez szukanie Go

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Kochanie Boga poprzez szukanie Go”, wygłoszonego przez Piotra Wiśniowskiego w niedzielę, dnia 27.08.2023.