Jak pokonać zniechęcenie?

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Jak pokonać zniechęcenie?”, wygłoszonego przez Radosława Itnera w niedzielę, dnia 17.10.2021.