Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Grzech wszeteczeństwa”, wygłoszonego przez Leszka Wrzecionko w niedzielę, dnia 30.05.2021.