Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Gdzie jesteś?”, wygłoszonego przez pastora Bogusława Haręża w czwartek, dnia 29.09.2022.