Gdzie jest Twoje źródło?

Zapraszamy do wysłuchania budującego kazania pt. „Gdzie jest Twoje źródło?”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 16.08.2020.