Czym jest mowa o krzyżu?

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Czym jest mowa o krzyżu?”, wygłoszonego przez Marka Kominka w czwartek, dnia 23.03.2023.