Czym jest mowa o krzyżu?

23-marzec-2023
Temat: Bóg , Człowiek , Grzech , Jezus , Krzyż
Marek Kominek - Kościół Elim w Cieszynie

Mówca: Marek Kominek

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Czym jest mowa o krzyżu?”, wygłoszonego przez Marka Kominka w czwartek, dnia 23.03.2023.