Czy zaspakajasz potrzeby twojego kościoła?

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Czy zaspakajasz potrzeby twojego kościoła?”, wygłoszonego przez Błażeja Milczarczyka w niedzielę, dnia 25.07.2021.