Czy ktoś mnie kocha?

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Czy ktoś mnie kocha?”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w niedzielę, dnia 10.04.2022.