Czy ewangelia wypełnia twoje życie?

20-październik-2022

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Czy ewangelia wypełnia twoje życie?”, wygłoszonego przez Dariusza Jackowskiego w czwartek, dnia 20.10.2022.