Cielesność wrogiem jedności i jednomyślności

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Cielesność wrogiem jedności i jednomyślności”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w niedzielę, dnia 19.11.2023.