Boża łaska

15-marzec-2018

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Boża łaska”, wygłoszonego przez Wojciecha Leśniewskiego w czwartek, dnia 15.03.2018.