Bądź wrażliwy jak miłosierny samarytanin

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Bądź wrażliwy jak miłosierny samarytanin”, wygłoszonego przez Korneliusza Kaletę w niedzielę, dnia 13.03.2022.