Adamie gdzie jesteś?

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Adamie gdzie jesteś?”, wygłoszonego przez Henryka Hukisza w niedzielę, dnia 21.05.2023.