Aby jedno byli

4-październik-2020
Marek Kominek - Kościół Elim w Cieszynie

Mówca: Marek Kominek

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Aby jedno byli”, wygłoszonego przez Marka Kominka w niedzielę, dnia 04.10.2020.