A myśmy się spodziewali

3-maj-2018
Marek Kominek - Kościół Elim w Cieszynie

Mówca: Marek Kominek

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „A myśmy się spodziewali”, wygłoszonego przez Marka Kominka w czwartek, dnia 03.05.2018.