Wezwanie do postu i modlitwy

kz logo2W związku z wezwaniem biskupa Marka Kamińskiego do postu i modlitwy zborów naszego Okręgu w czwartek 19 marca b.r. przekazujemy jego zalecenia:

– pościmy od rana do godziny 18.00.

– niech każdy pości, jak jest w stanie. Osoby słabe i chore, niech jedzą tylko proste jedzenie, żeby nie osłabić organizmu. Jeśli ktoś nie jest pewny, czy powinien pościć, niech je proste  pokarmy.

– 18.00 – 19.00 godzina modlitwy (każdy u siebie w domu, w rodzinie), a potem zakończenie postu.

– modlimy się o ochronę i wygaśnięcie epidemii, rząd, lekarzy. Modlimy się też o ekonomię.