Życie pod wpływem Ducha Świętego

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Życie pod wpływem Ducha Świętego”, wygłoszonego przez Korneliusza Kaletę w niedzielę, dnia 09.01.2022.