Zwyczajność a profesjonalizm

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Zwyczajność a profesjonalizm”, wygłoszonego przez pastora Janusza Cieplika w niedzielę, dnia 23.01.2022.