Zwycięstwo w Jezusie Chrystusie

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Zwycięstwo w Jezusie Chrystusie”, wygłoszonego przez Korneliusza Kaletę w niedzielę, dnia 29.12.2019.