Zwycięstwo nad myślami

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Zwycięstwo nad myślami”, wygłoszonego przez Dariusza Jackowskiego w czwartek, dnia 27.04.2023.