Zwycięstwo nad grzechem

23-luty-2020
Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania budującego kazania pt. „Zwycięstwo nad grzechem”, wygłoszonego przez Leszka Wrzecionko w niedzielę, dnia 23.02.2020.