Zwycięstwo nad grzechem w Jezusie Chrystusie

6-grudzień-2020

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Zwycięstwo nad grzechem w Jezusie Chrystusie”, wygłoszonego przez pastora Janusza Cieplika w niedzielę dnia 06.12.2020.