Zwycięstwo nad grzechem - kontynuacja

Zapraszamy do wysłuchania budującego kazania pt. „Zwycięstwo nad grzechem”, wygłoszonego przez Leszka Wrzecionko w niedzielę, dnia 21.06.2020.