Zwycięskie życie

5-lipiec-2018
Marek Kominek - Kościół Elim w Cieszynie

Mówca: Marek Kominek

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Zwycięskie życie”, wygłoszonego przez Marka Kominka w czwartek, dnia 05.07.2018.