Zrób miejsce dla Boga w swoim życiu

28-styczeń-2018

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Zrób miejsce dla Boga w swoim życiu”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 28.01.2018.
Kazanie jest pierwszym z serii pt. „Warto naśladować Jezusa”.