Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Zobaczyć Pana”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 19.03.2023r.