Wywyższony Syn Boży

6-maj-2018

Temat: Bóg, Jezus

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Wywyższony Syn Boży”, wygłoszonego przez pastora Wiesława Kulawca w niedzielę, dnia 06.05.2018.