Wytrwałości wam potrzeba

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Wytrwałości wam potrzeba”, wygłoszonego przez pastora Mirosława Walczaka w niedzielę, dnia 08.05.2022.