Wolność wyboru

8-listopad-2018
Marek Kominek - Kościół Elim w Cieszynie

Mówca: Marek Kominek

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Wolność wyboru”, wygłoszonego przez Marka Kominka w czwartek, dnia 08.11.2018.