Właściwe priorytety

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Właściwe priorytety”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 27.07.2019.