Warto mieć względy u innych ludzi

Zapraszamy do wysłuchania interesującego kazania pt. “Warto mieć względy u innych ludzi”, wygłoszonego przez Kacpra Fąfrowicza w czwartek, dnia 02.12.2021.