W gorliwości nie ustawajcie, płomienni Duchem Panu służcie

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „W gorliwości nie ustawajcie, płomienni Duchem Panu służcie”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w niedzielę, dnia 17.05.2020.