W gorliwości nie ustawając, płomienni Duchem Panu służcie

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „W gorliwości nie ustawając, płomienni Duchem Panu służcie”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w czwartek, dnia 18.11.2021.