Uniżenie

31-maj-2018

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Uniżenie”, wygłoszonego przez Wojciecha Leśniewskiego w czwartek, dnia 31.05.2018.