Uniż się przed Bogiem

20-wrzesień-2018

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Uniż się przed Bogiem”, wygłoszonego przez Wojciecha Leśniewskiego w czwartek, dnia 20.09.2018.